Personuppgiftspolicy

Att tillhandahålla våra tjänster kräver att vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig. Vi är dock mycket måna om att alltid behandla dina uppgifter med integritet, hantera dem säkert och följa all lagstiftning som gäller för behandling av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy innehåller en generell beskrivning av vilken personlig information vi samlar, hur vi behandlar den och vilka rättigheter och möjligheter du har angående din personliga information.

Denna personuppgiftspolicy uppdateras och utvecklas i takt med att vår verksamhet utvecklas eller om lagen ändras. Vänligen återkom till denna personuppgiftspolicy regelbundet, så att du har klart för dig hur vi behandlar dina personuppgifter.

För de personuppgifter som våra kunder lagrar i våra webbprogram och -tjänster fungera vi som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar personuppgifter enligt samma regler både som våra kunders personuppgiftsbiträde och som personuppgiftsansvarig för våra egna register.

 

Vår grundläggande personuppgiftspolicy

 • Vi värdesätter din integritet! Din information är konfidentiell och kommer att behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande lag.
 • Huvuddelen av personuppgifterna vi behandlar är en persons egen data eller information som genereras när våra tjänster används.
 • Vi väljer att använda samarbetsparter och underleverantörer som inte lagrar dina personuppgifter utanför EU / EES.
 • Vi använder personuppgifter huvudsakligen för leverans av våra tjänster, kundservice, fakturering, analys av användning, produktutveckling och direktmarknadsföring.
 • Vi respekterar de rättigheter du har angående din personliga information, såsom rätten att granska och korrigera informationen och rätten att bli bortglömd.
   

Vilket är syftet med samla in och bearbeta personuppgifter?

Vi samlar, lagrar och behandlar personlig information om dig endast för definierade ändamål. Vi behandlar inte din personliga information på något annat sätt eller för något annat ändamål.

De viktigaste ändamålen är:

 • Att tillhandahålla och leverera våra tjänster och hantera kundrelationer, fakturering, indrivning, felsökning och andra relaterade åtgärder.
 • Produktutveckling och analys relaterad till våra webbprogram och -tjänster.
 • Genomförande av våra avtalsförpliktelser.
 • Att följa lagstadgade skyldigheter, såsom bokföring och andra lagstadgade skyldigheter.
 • Mäta kundtillfredsställelse, marknadsföring och serviceinriktning, marknadsanalys och direktmarknadsföring inom ramen för tillämplig lag.
 • Besvara kundkommunikation och svara på förfrågningar.
 • Svara på begäran om service och rättsliga krav inom ramen för gällande lag.
 • Rikta våra tjänster till dig.
 

Vilken personlig information samlar ni in om mig och från vilka källor?

Vi får de flesta personuppgifter som vi samlar in från dig  genom att du kontaktar oss och använder våra tjänster. När du använder våra tjänster genereras också nya uppgifter som vi behandlar och lagrar i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vi samlar och hanterar huvudsakligen följande information:

 • Företagskunder: Företags-ID, adress och annan kontaktinformation, kontaktnamn och grundläggande information.
 • Privatkunder: Namn, födelsedatum, adress och annan kontaktinformation (personsignum kan krävas t.ex. för domänregistrering men vi sparar inte ditt personsignum i våra register utan förmedlar det endast till Kommunikationsverket).
 • För alla kunder: information om prenumererade tjänster, användningsinformation och faktureringsinformation.
 • Identifieringsinformation som lagras och bearbetas för fakturering är till exempel form, varaktighet och starttid för anslutningen och annan information,  som t.ex. användarnamn. För fakturering kan identifieringsuppgifter behandlas och lagras så länge som räkningen kan återkrävas juridiskt eller om räkningen reklameras av kunden tills ärendet har avgjorts eller överenskommits.
 • Identifieringsdata som ska behandlas för att kunna erbjuda och utveckla tjänsterna är t.ex. Användarens dator eller mobiltelefons typ och läge, anslutningens form, varaktighet och starttid och andra liknande data och identifierare som användarnamn.
 

Vilket är grunden för behandlingen av personuppgifter?

Vi ser till att vi alltid har juridiska skäl för att hantera din personliga information. Vi kan hantera din personliga information på en mängd olika grunder.

När du är kund, behandlar vi din personliga information för att genomföra och förbereda avtalet. Dessutom kan vi hantera information för att uppfylla lagstadgade och lagliga skyldigheter. Vi kan också behandla din personliga information för att säkerställa vår service och identifiera oegentligheter.

Vi behandlar också din personliga information enligt vårt legitima intresse, vilket är tillhandahållandet av våra tjänster och strävan efter och utveckling av vår verksamhet relaterad till marknadsföring och försäljning.

Vissa personuppgifter kan också behandlas med ditt samtycke till de syften du har samtyckt till.

 

Vem hanterar mina personuppgifter och överlämnas dom till tredje part?

Som regel kommer dina personuppgifter endast att behandlas av anställda i vårt företag när de utför sina arbetsuppgifter. Webbhuset har en sekretessförbindelse med alla anställda och andra som kan behandla dina uppgifter.

I vissa fall kan din information lämnas i förtroende till våra samarbetsparter och underleverantörer som då alltid behandlar dina personuppgifter enligt ett skriftligt uppdragsavtal med oss. Våra underleverantörer behandlar personuppgifter på ett överenskommet sätt, i enlighet med våra skriftliga instruktioner, och endast för att främja de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

Vi kan också avslöja personuppgifter i samband med domstolsförfaranden, till exempel på begäran av en offentlig myndighet eller domstolsbeslut, till exempel för att hitta missbruk, bedrägerier eller upphovsrättsintrång.

Personuppgifter kan också avslöjas om vi är inblandade i en affärs- eller affärstransaktion eller annan transaktion.

Vi kan också avslöja anonymiserad eller statistisk information som inte kan kopplas till dig. Om sådan information inte längre betraktas personuppgifter, kan vi också ge information till tredje part för andra ändamål än de som anges i denna personuppgiftspolicy.

 

Kommer mina data att släppas utanför EU?

Din personliga information lämnas i princip inte ut utanför EU / ESS. Om vi ​​skulle skicka personuppgifter utanför EU för de ändamål som nämns i denna personuppgiftspolicy, kommer vi dock att se till att bearbetning, överföring och lagring sker i enlighet med lagen och med tillräckliga skyddsåtgärder.

 

Hur länge kommer min personliga information att lagras?

Vi kommer inte hålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för deras avsedda ändamål eller enligt lag eller avtal. Lagringstiden för personuppgifter kan dock variera beroende på avsedd användning och situation. Lagringstiden kan också vara baserad på lagstiftning som bokföringslagen.

 

Hur behåller och skyddar jag mina data?

Dina uppgifter kommer att hållas ordentligt säkrade i enlighet med branschens allmänna policy. Personuppgifter lagras huvudsakligen som elektroniska data och lagras i vårt interna system. Systemet skyddas av olika skyddsmetoder. Information kan endast nås av anställda i vårt företag med sitt personliga användarnamn och endast i den utsträckning de har behov av att få information från registret för sitt arbete.

 

Skyldighet att överlåta personuppgifter och konsekvenserna om du inte ger dina uppgifter?

Att överlåta din personuppgifter är inte obligatorisk, men om du inte överlåter personuppgifter eller tillåter att dom behandlas, kommer vi förmodligen inte att kunna tjäna dig och uppfylla syftet med vår verksamhet.

 

Använder Webbhuset kakor (cookies) och vad är de?

Vi använder kakor på vår webbplats och i våra webbprogram för att ge den bästa användarupplevelsen för besökaren. Kakor är korta textfiler som en webbservern lagrar på användarens dator. Kakor ger oss information om hur användarna använder våra tjänster. Vi kan också använda kakor för att utveckla våra tjänster och webbplatser, analysera användningen av webbplatsen och rikta in och optimera marknadsföring. En webbplatsanvändare kan godkänna eller neka användningen av kakor i deras webbläsarinställningar. De flesta webbläsare tillåter kakor automatiskt. Observera att blockering av kakor kan begränsa funktionalitet i våra tjänster.

 

Vilka är mina rättigheter och påverkningsmöjligheter?
 

Återkallande av samtycke

Om vi ​​behandlar din information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka e-post till support@webbhuset.fi.

Tillgång till data

Du har rätt att få en bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi har om dig. Dessutom har du rätt att få ytterligare information om grunderna för att vi behandlar dina personuppgifter.

Rätten att korrigera dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga, föråldrade eller annars ofullständiga personuppgifter om dig.

Rätt att neka direkt marknadsföring

Du kan neka att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Kontakta oss per e-post på support@webbhuset.fi.

Rätt till invändning mot hantering

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om vi ​​behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen har du rätt att invända mot den del av behandlingen som inte står i strid med att vi kan utföra våra lagliga förpliktelser. Observera att din invändning kan leda till att vi inte kan betjäna dig.

Rätten att begränsa behandlingen

Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att överföras

Om vi ​​har samlat in och behandlar din information i enlighet med ditt samtycke, eller för att uppfylla kundavtalet mellan dig och oss, har du rätt att få dina personuppgifter du lämnar till oss, i ett elektroniskt format, så att du kan överföra din data till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan jag förverkliga mina rättigheter?

För att göra det, vänligen ta kontakt med oss. Kontaktar du oss i ärenden gällande dina egna personuppgifter kommer vi att be dig identifiera dig med en kopia av ditt pass, körkort eller annat ID-kort. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig, kan du också lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Kan denna personuppgiftspolicy uppdateras?

Vi kan göra uppdateringar till denna personuppgiftspolicy eftersom vår verksamhet och lagstiftningen kan ändras. Dessa ändringar träder i kraft när vi har släppt en uppdaterad personuppgiftspolicy. Av denna anledning ber vi dig att regelbundet granska innehållet i denna personuppgiftspolicy.

 

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om dataskydd?

 

Kontaktuppgifter:

Webbhuset Finland Oy Ab
FO 2001654-4
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

+358 10 324 8890
contact@webbhuset.fi

Ansvarig
VD Ant Simons
ant@webbhuset.fi
+358 50 3300 819