Fondernas hemlige Herr Fixare

12.10.2017 kl. 16:30
Hans namn ges vidare med ett diskret Hälsa från mig. Råden han ger får fonder, stiftelser och föreningar att tänka om. Möt Webbhusets Robin Österholm som hjälper Svenskfinlands tredje sektor att fatta rätt beslut om den digitala framtiden. Och det brinner i knutarna.

Egentligen skulle Robin Österholm bli Asienexpert. Men efter sina Hankenstudier i företagsgeografi slirade han in på teknikspåret. Snart hade han grundat ett företag som lärde ut datateknik och efter det blev det inhopp i företagsvärlden.

– Först var jag IT-chef på Johnson & Johnson Finland, sedan det samma på Picnic-kedjan. På den tiden började webben att dyka upp mer och mer, och det blev jag riktigt intresserad av.

Från webbsnickrare till rådgivare

När Webbhuset grundades 2005 var uppdraget att förse finlandssvenska organisationer med digitala verktyg. I praktiken gick det ut på att man snickrade ihop webbsidor för brinnkära livet.

Robin Österholm och Anna Ehrnrooth från Stiftelsen Brummerska Hemmet.

– Behovet var skriande och fonderna översköljdes av ansökningar om “bidrag för skapandet av webbplats”. Man insåg fort att det enda vettiga var att erbjuda ett välförsett hem åt föreningarnas webbplatser. Det hemmet blev Kulturhuset.fi (numera Webbhuset). Våra ägare var tydliga med att den finlandssvenska tredje sektorn inte skulle hamna på den digitala efterkälken. Det gav oss vind i seglen, minns Robin Österholm.

När det knakar i skallen

Men snart stod man inför nya utmaningar.

För det första samlade Webbhusets personal på sig en massa kunskap om webben och den digitala utvecklingen. Eftersom det inte fanns pengar för externa konsulter lärde man sig fort att lära sig själv.

– Tekniken rusade iväg och visade ingen pardon mot de långsamma så det var bara att haka på. Utan att vi hade planerat det blev vi ett kunskapscentrum. Ibland kändes det som om vi höll på att spricka av allt vi visste, vi hade ett enormt behov av att dela med oss av all kunskap.

Det var just då den andra saken hände.

Kunder som tidigare hade bett om en ”liten webbsida för vår förening” hörde nu av sig och ville ha mer. Mycket mer.

– Plötsligt var vi också med och planerade kundernas digitala processer och deras strategier. Det var som om alla pusselbitar föll på plats: Kunderna hade börjat se digitaliseringen som en helhet och vi hade samlat på oss den kunskap som krävdes för att hjälpa dem att navigera rätt.

Tipset: Välj bort och prioritera

Men att navigera rätt är inte alltid lätt. I takt med att tekniken skenar iväg blir också frestelserna många.

– Kalla det frestelse eller ångest. Många har dåligt samvete över att deras organisation inte twittrar stup i kvarten eller knåpar ihop massor av YouTube-filmer. Men mitt råd är alltid att först se på vilka resurser som finns tillgängliga. Det är inte rimligt att en förening med en deltidsanställd ska stressa ihjäl sig med att fylla varje digital kanal. Det blir sällan bra. Viktigare är att behålla lugnet och fundera var man ska lägga sitt krut.

Det är i just de resonemangsvalserna som Robin säger sig dansa bäst.

– Det känns bra när jag får upp kundens ögon för att deras material faktiskt är guld värt och kan ge förslag på hur det kan knådas för att väcka intresse. Det knepiga är inte längre tekniken, det knepiga är att ha modet att välja bort och prioritera rätt. Där kan jag som utomstående ofta vara bollplank och komma med förslag på alternativa lösningar.

Viktigast är att veta vem man riktar sin verksamhet och sin webbsajt till. Robin ställde oss bra frågor som fick oss att tänkta till.
– Anna Ehrnrooth, Stiftelsen Brummerska Hemmet

Och exemplets makt ett av Robin Österholms viktigaste verktyg.

– Förr eller senare ställer kunden mig frågan hur andra har gjort. När vi på Webbhuset sprider kunskap och lösningar mellan olika organisationer så sparar alla tid och pengar. Att jag inte skulle se till att nya kunder drar nytta av vår erfarenhet skulle väl vara tjänstefel. Oavsett vilken process som ska planeras, eller vilket material som ska digitaliseras, så finns det bästa praxis.

Staffan Bruun ska ge tummen upp

Bland Webbhusets cirka 500 kunder hittas utöver föreningsvärlden också en uppsjö fonder och stiftelser.

– Det är naturligt, den finlandssvenska tredje sektorn är ju sammanflätad med stiftelsevärlden. Men de båda målgruppernas behov och frågeställningar är mycket olika. Förenklat kan man säga att våra uppdrag för stiftelserna karakteriseras av en långsiktig planeringsprocess medan våra föreningskunder behöver mer handgriplig hjälp och dessutom är det ofta mycket bråttom. Den gemensamma nämnaren blir väl ändå att alla vill ta vara på de digitala möjligheterna på ett mycket kostnadseffektivt sätt – och det är ju precis vad Webbhuset handlar om.

Med över tio års erfarenhet vet Robin Österholm inte bara vad stiftelserna behöver, han följer också noggrant med vilka nya utmaningar de står inför. Ett konkret exempel är konsekvenserna av den nya stiftelselagen.

– Efter att lagen förnyades 2015 står det nu klart vad fonder och stiftelser ska redovisa, vem som hör till den så kallade närmaste kretsen och hurdan placeringsverksamhet som är tillåten. Dessutom ställer den nya lagen högre krav på öppen information.

Och det är något som han välkomnar.

Krav på öppenhet är något de flesta stiftelser välkomnar. Brummerska Hemmet har under hösten gjort en satsning på digital synlighet.

– Att synas i samhället är inte längre någon extra krydda som en stiftelse eller förening kan välja att bjuda på. De har en skyldighet att synas. Därför hjälper vi dem att åskådliggöra sin verksamhet för allmänheten och myndigheterna. Jag brukar säga att om Staffan Bruun är nöjd med Webbhusets arbete, då kan vi också vara nöjda.

Att det på sistone har stormat kring vissa stiftelser ser Robin Österholm som en väckarklocka för många kunder.

– Men vi ska komma ihåg att de flesta av Finlands 2 800 stiftelser inte har något att dölja. Tvärtom vill många öppna upp sin verksamhet och tydligt berätta om hur stiftelsens medel används. I det arbetet hjälper vi med vår erfarenhet, sammanställer relevanta nyckeltal och kan exempelvis komma med förslag på hur en ansökningsprocess blir så transparent som möjligt.

Föreningslivets guldålder är förbi

Men hur ser det ut för föreningarna och förbunden, vad lurar bakom hörnet för dem?

– Det finlandssvenska föreningslivet står inför stora utmaningar. Å ena sidan gäller det att hänga med i, och dra nytta av, den tekniska utvecklingen. Å andra sidan finns det också mycket i organisationernas historia som förtjänar att nå en bredare publik, säger Robin Österholm och fortsätter:

– Också om det traditionella föreningslivets guldålder är förbi finns intresset och engagemanget kvar. Utmaningen är att kombinera traditioner med de digitala möjligheterna.

Det är ett jobb som brådskar.

– Dels pågår ett generationsskifte i den finlandssvenska föreningsvärlden och värdefull kunskap riskerar att gå förlorad, dels uppvaktas barn och unga av en uppsjö alternativ till föreningsengagemang. Samtidigt ser ungdomar på föreningsengagemang på ett nytt sätt där de digitala möjligheterna är en av hörnstenarna.

Men det är just den slags utmaningar som triggar Robin Österholm.

– Att vara med och bidra med något positivt till samhället känns viktigt. Det är den främsta orsaken till att jag arbetar med webben för tredje sektorn. Så när någon ringer mig och vill ha hjälp är mitt givna svar klart: Det där ska vi fixa.

 

Robin rakt upp och ner

Namn: Robin Österholm
Född: 1977 i Helsingfors
Familj: Min fru Martina, mina tre pojkar i lågstadieåldern och 25 akvariefiskar
Fritid: Showkören Let Us Be Frank
Jag blir irriterad på: För mycket skärmtid. Både för barnen och för mig själv
Jag blir glad när: Jag minns att stanna upp och uppskatta vardagen
För mig betyder “Digitalisering”: Att du kan nå din publik snabbare och kostnadseffektivare än förr
Om jag grundande en stiftelse skulle den: Stöda forskning inom miljöteknik 
Den bäst bevarade hemligheten i Svenskfinland: Farmors café på Högsåra. Du får själv bestämma storleken på tårtbiten du tar. Du skäms bara en liten stund vid kassan... 


 


 

Webbhuset i siffror

Webbsajter 1 892
E-postlådor 1 318
Domännamn 735
Besökare 247 381
Sidvisningar 1 104 211


Statistik sammanställd: September 2017

 

 

Text: Joakim Enegren
Toppbild: Kai Bäckström