Ledaren: Vad, för vem?

10.10.2017 kl. 17:49
Vem riktar du dig till och med vad? Det är en fråga vi varje dag ställer våra kunder. Men också oss själva. I synnerhet under den här hösten när Webbhuset Ab byter ägare.

Min första fråga till den som vill skapa något på webben är, för vem gör du det? Min andra fråga är, vad har du för innehåll åt dem? Det är enkla frågor som kan vara överraskande svåra och svara på.

Är svaren färdiga kommer det snabbt fram och då har man kommit långt på vägen. Visar det sig däremot att man inte har tänkt så mycket på vad man har att presentera och vem och vilka man vill nå, så har man arbete framför sig, för utan svar blir det inte bra.

Webbhuset får nya ägare

Frågan Vad åt vem? ställer vi oss också i Webbhuset. Frågan är extra aktuell för under hösten 2017 byter bolaget ägare.

De nuvarande ägarna Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Svenska folkskolans vänner och Svenska studieförbundet säljer bolaget till fem av oss anställda som jobbat här länge.

Efter tolv år är tiden mogen, säger säljarna. Bolaget behöver inte deras styrning mera, vi gör det som vi är startade att göra, vi gör ingen vinst men vi går runt, helt i linje med de nuvarande ägarnas vilja. Både säljarna och vi som köper bolaget är rörande eniga om en sak: Webbhuset behövs och vi ska finnas i framtiden. Men det är bäst att stå på egna ben.

Vi som tar över bolaget är ivriga för vi vet vad vi ger oss in i. Vi känner våra kunder och vet hur vi kan hjälpa dem. Vi vet också att det finns mycket mer vi kan hjälpa med än vad vi gör idag.

Så dags att besvara den där frågan. För vem finns Webbhuset? Här ändras ingenting. Våra främsta målgrupper är och förblir förbund, föreningar, stiftelser, hela tredje sektorn egentligen. Denna målgrupp känner vi bra och här vet vi att vi kan hjälpa. Webbhusets tjänster passar också för bolag, projektgrupper och privatpersoner, och så ska det vara i framtiden också.

Nya verktyg, samma goda råd

Nå, vad har vi, åt våra målgrupper? Vi har idag ett fungerande publiceringsverktyg (används av närmare 2 000 webbsajter) som lever upp till dagens krav på responsivitet, användarvänlighet och säkerhet, men kraven på verktygen är hårda och vi jobbar hårt för att hänga med också i framtiden.

Våra framtida verktyg åt tredje sektorn ska underlätta och effektivera administration, kommunikation och publicering. Här tar vi fram nya verktyg och det är bråttom. Det fina är att vi vet vad vi ska göra.

Utöver verktyg hjälper vi med vår kunskap. Vi diskuterar individuellt med våra kunder och kommer med förslag på lösningar, bästa praxis och rutiner för hur tredje sektorn drar nytta av digitala verktyg.

Något vi vet att våra kunder uppskattar är det faktum att vi inte bara rekommenderar Webbhusets egna verktyg. Vi har kundens bästa för ögonen och föreslår gärna gratisverktyg och andra betaltjänster.

Content is NOT king

Att jobba med webbsajter handlar om att jobba med innehåll. Idag är utseendet mindre viktigt så länge innehållet lyfts fram. Mindre fokus på färger och grafik men desto mera på innehåll, texter, rubriker och speciellt foton. Det här är en bra utveckling, för det är med innehåll du får besökare, inte med ett fint utseende.

Bra innehåll räcker däremot inte. För att nå ut med ditt budskap behöver du presentera ditt innehåll just åt den du vill nå. Det är kontexten som är kungen idag. Hur, med tanke på åt vem, som innehållet presenteras. Kontexten.

Fast du sätter mycket resurser på att skapa fint innehåll, om besökaren inte känner att det är intressant just för mig så hjälper det inte.

Var inte rädd att du måste ha färdiga svar på mina två frågor när du kontaktar mig. Jag får mest ut av mitt arbete när vi tillsammans hittar och lyfter fram allt det fina du har för just dina målgrupper.

Ant Simons
VD, Webbhuset Ab
050 3300819
ant@webbhuset.fi

 

Text: Ant Simons